FOTO NATEČAJ: »POMLAD V DESTINACIJI RAVNO POLJE«
 1. Cilj natečaja

Cilj natečaja je pridobitev kakovostnih in estetsko privlačnih promocijskih fotografij s tematiko iz okolja, znamenitosti, dediščine in dejavnosti v destinaciji Ravno polje in promociji lokalnih fotografov skozi izdelane promocijske materiale. Namen natečaja je pridobiti fotografije za predstavitev destinacije po digitalnih promocijskih kanalih (spletne strani, družbena omrežja) ter za namen tiskanih promocijskih in informativnih materialov.

 

 1. Vsebinska opredelitev

Natečaj poteka v času od 18.4.2019 do 30.6.2019. Na natečaju lahko sodelujejo le posamezniki s fotografijami, ki so posnete na območju destinacije Ravno polje (https://visitravnopolje.si). Želimo si fotografij, ki prikazujejo naravo, pokrajino, opravila povezana z našo dediščino, znamenitosti, kulturno dediščino, dogajanje spomladi v naši destinaciji.

Organizator natečaja je destinacija Visit Ravno polje – Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p..

 

 1. Splošni pogoji

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju.

Vsak udeleženec natečaja lahko pošlje do pet fotografij. Fotografije morajo bili poslane v jpg obliki, velikost datoteke mora biti manjša od 10 MB. Fotografije ne smejo biti starejše od treh mesecev. V sporočilu navedite kontakte podatke avtorja (ime, priimek, e-poštni naslov), lokacijo fotografije in kratek opis fotografije. V izbor bomo uvrstili le fotografije z ločljivostjo vsaj 2000 svetlobnih točk na daljši stranici pri ločljivosti 300 dpi. Fotografije avtorji dostavijo komisiji izključno preko WeTransferja (https://wetransfer.com) – na email info@visitravnopolje.si.

 

4.Komisija za izbor

Komisijo za izbor sestavljajo Mojca Meško, Sonja Breznik, Maruška Dekleva Lenart.  Člani komisije na natečaju ne morejo sodelovati.

Zmagovalna fotografija se določi z glasovanjem. Komisija izmed prejetih fotografij izbere tri fotografije in jih objavi na Facebook strani Visit Ravno polje. Spletni glasovalci in komisija določijo vsak svojega kandidata za zmago. Končni zmagovalec je tisti, ki zbere največ glasov, naslednji, ki je zbral drugo največje število glasov, zasede drugo mesto in naslednji, ki je zbral tretje največje število glasov, zasede tretje mesto (h glasovom štejejo spletni glasovalci in glas komisije).

Komisija objavi zmagovalno fotografijo na Facebook strani Visit Ravno polje in na spletni strani https://visitravnopolje.si/

Komisija o izboru obvesti avtorja najkasneje v roku 20 delovnih dni po datumu za oddajo fotografij.

 

5.Kriteriji ocenjevanja

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala ustreznost in izvirnost motiva, sporočilnost, vzdušje in tehnično brezhibnost fotografije.

 

 

 1. Oddaja fotografije

Fotografije zaradi omejitve prostora pošiljajte izključno preko WeTransferja (https://wetransfer.com) na e-naslov info@visitravnopolje.si.

Fotografije lahko pošlje le avtor fotografij. Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Avtorji digitalnih fotografij so seznanjeni s problematiko prikaza na različnih izhodnih napravah ali medijih in skrb za kvaliteto prepuščajo nosilcu destinacije Ravno polje -Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p..

 

 1. Avtorske pravice

Pošiljatelj fotografij z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavlja avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Avtorji se s trenutkom oddaje fotografije na natečaj odrekajo materialnim avtorskim pravicam v odnosu do destinacije Visit Ravno polje – Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p.

Destinacija Visit Ravno polje – Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p. lahko uporablja vse na natečaj poslane fotografije v svojih promocijskih aktivnostih ob ustrezni navedbi avtorja.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem foto natečaju, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o foto natečaju in obveščanje nagrajencev. Podatki udeležencev se izbrišejo v enem letu po končanem natečaju.

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče po elektronski pošti info@visitravnopolje.si.

 

Uporabnik foto natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

 

Organizator foto natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

 

 1. Nagrade

Avtorji zmagovalnih treh fotografij prejmejo naslednje nagrade:

 1. Nagrada: izlet za 2 osebi v destinaciji Ravno polje “Obujamo tradicijo naših babic in vrnitev na domača dvorišča”
 2. Nagrada: 1 l bučnega olja kmetije Planinšek
 3. Nagrada: ogled muzeja starodobnikov v destinaciji Ravno polje za 2 osebi

 

Nagrade prejmejo prvi trije zmagovalci šele, ko posredujejo fotografijo v izvorni velikosti najmanj 5 milijonov svetlobnih točk brez njihovega naknadnega dodajanja (zgoščanja) in resolucije vsaj 300 DPI. O prevzemu nagrade se organizator foto natečaj dogovori z vsakim nagrajencem posebej.

 

 1. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s foto natečajem lahko zainteresirani dobijo na naslovu: info@visitravnopolje.si ali na telefonu 041 660 289 (Sonja Breznik, vodja destinacije Ravno polje).

 

S prijetnimi pozdravi,

 

Sonja Breznik

Vodja destinacije Ravno polje

Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p.

X