Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa postopoma prehaja v Ptujsko polje.

Posebno pozornost zaslužijo gradbena zgodovina z arhitekturnimi posebnostmi, ter kulturnimi spomeniki s posebnim poudarkom na miklavški in dobrovški cerkvi. Grb občine Miklavž na Dravskem polju ima obliko ščita. Diagonala deli grb na dva dela; dva elementa – vodo in zemljo – reko Dravo in polje. V grbu se nahajajo simbolni znaki patrona Miklavža: škofovska palica – simbol vodenja, knjiga – simbol modrosti, tri zlate krogle – simbol blaginje in radodarnosti. Levi del grba je z valovi razdeljen na štiri polja, ki simbolizirajo štiri krajevne skupnosti združene v eno občino. Povezava vseh likovnih elementov grba nam da ime občine Miklavž na Dravskem polju.

Miklavž na Dravskem polju

»Pustite se zapeljati bogati zgodovini in arhitekturi.«


www.miklavz.si

X