Farma Čelofiga

„Proizvodi su isključivo iz vlastitog uzgoja.“

Kmetija Čelofiga
Spodnje Jablane 41
2326 Cirkovce
+386 31 319 639
www.kmetija-celofiga.si
Prema najavi.
X