Farma Šolar

„Pečemo kao što su pekle naše bakice.“

Kmetija Šolar
Marjeta na Dr. polju 41
2206 Marjeta
+386 51 307 693
prema prethodnoj najavi,
petak i subota na tržnici.
X