Inn Živko

“Hanging out on the terrace overlooking the infinite field.”

Gostišče Živko – Danilo Živko s.p.
Kidričeva cesta 39 – Dobrovce
2204 Miklavž na Dravskem polju
+ 386 41 74 97 11
www.gostisce-zivko.si
Mon-Fri from 9.00 a.m. to 10.30 p.m.
Sat. 6.00 p.m. to 11.00 p.m.
Sun. from 9.00 a.m. to 9.30 p.m.
X