Rimske gomile

Rimske gomile
“Po sledeh Rimljanov.”

Turistično društvo Miklavž na D. polju
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju
+ 386 41 457 722
+ 386 40 167 090
+ 386 41 279 084
www.turizem-miklavz.si
FB @TDMiklavznaDravskempolju
Po predhodnem dogovoru.
X