Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »BUČNO OLJE«

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedbe nagradne igre »BUČNO OLJE«

Organizator nagradne igre

 • Organizator nagradne igre je destinacija Ravno polje – Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik s.p., Kungota pri Ptuju 57, 2325 Kidričevo (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

Namen nagradne igre

 • Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke Visit Ravno polje.

Pogoji in načini sodelovanja

 • V žrebanju za nagrado – 3 x po 1L BUČNEGA OLJA S PRAŽENO ČEBULO s kmetije Pal. Sodelujejo vsi, ki bodo v času od 2.9.2019 do 10.9.2019 na Facebook strani Visit Ravno polje:
 • Všečkali Facebook stran Visit Ravno polje,
 • v komentar pod objavo nagradne igre zapisali vsaj 3 imena prijateljev, s katerimi želijo skupaj okusiti jedi z bučnim oljem,
 • delili objavo.

Nagrada se žreba med vsemi, ki bodo izpolnili vse tri pogoje.

 • Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 • Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

 

Žrebanja in opisi nagrad

 • Nagrada je 3 x po 1L BUČNEGA OLJA S PRAŽENO ČEBULO s kmetije Pal.
 • Nagradno žrebanje bo potekalo 11.9.2019 v prostorih organizatorja. Izžrebali bomo 3 nagrajence, od katerih vsak prejme po 1L BUČNEGA OLJA S PRAŽENO ČEBULO s kmetije Pal v vrednosti 18 eur. Nagrajenci bodo objavljeni z imenom in priimkom sodelujočega Facebook profila 11.9.2019 na Facebook strani Visit Ravno polje. Nato se nagrajenci javijo organizatorju nagradne igre, da se dogovorijo glede prevzema nagrade.
 • Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.
 • Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti je prenesti na tretjo osebo.
 • O načinu prevzema nagrade se bosta nagrajenec in organizator dogovorila osebno.

 

Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov

 • Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre. Prav tako sodelujoči s podpisom in sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je oddal organizatorju te nagradne igre, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te nagradne igre in za marketinške namene elektronskega in pisnega obveščanja o novostih organizatorja.
 • Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po elektronski pošti na sonja@ustvarjamo-turizem.si ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre.
 • Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako organizator podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

 

Ostale določbe

 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bo organizator v pravilih jasno označil. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.
 • Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.
 • Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.
 • Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Visit Ravno polje www.visitravnopolje.si dne 1.9.2019.
X