V novo nastali občini Kidričevo so že od leta 1995 razmišljali o ustanovitvi turističnega društva. Po vzoru ostalih novonastalih občin, kjer so turistična društva prevzela vlogo povezovanja, organizatorja različnih odmevnih prireditev in promoviranja krajev in s tem občine, so se razmišljanja o svojem turističnem društvu uresničila v jeseni leta 1999.

Na ustanovitvenem zboru 29. oktobra 1999 leta, so sprejeli statut in za predsednika soglasno izvolili Borisa Urbančiča iz Kidričevega,  ki se je od mladih let aktivno ukvarjal s. kulturno in društveno dejavnostjo v kraju. Člani TD so začeli uresničevati plan, ki so si ga zadali. Organizirali so samostojne prireditve ter sodelovali z drugimi društvi v občini. Turistično društvo Občine Kidričevo je počasi postajalo prepoznavno. Predsednik in člani so se v veliki meri trudili, da so uspešno uresničevali zastavljen plan dela. Bilo je vloženo veliko truda in dobre volje pri organizaciji različnih prireditev.

Po končanju štiriletnega mandata je predsedniško vlogo, na 3. rednem občnem zboru aprila leta 2004  prevzel Štefan Jeza. Člani so še naprej prirejali prireditve, ki so bile že utečene. Turistično društvo je bolj ali manj uspešno izpeljalo zastavljen plan dela. V društvu  so se pojavljali različni problemi, ki pa jih  tedanje vodstvo ni sproti razreševalo. Prišlo je do nekaj letnega zastoja pri organizaciji različnih prireditev, pa tudi članstvo turističnega društva ni bilo definirano, ker že dalj časa ni bila pobrana članarina, ki je osnova vsakega društva. V delovanje društva so se vse bolj vpletale politične opcije, ki so hotele preko društva izkazovati svojo moč.

V začetku aprila 2007 je bil sklican 7. občni zbor Turističnega društva Občine Kidričevo. Na zboru je prišlo do burne diskusije, ki pa se je kasneje polegla, saj so za predsednika TD izvolili strankarsko neopredeljenega kandidata Davorina Uriha. Društvo je ponovno postalo aktivno. Za štiriletno obdobje so si zadali širok plan dela ( 2007/11), ki ga sestavljajo sodelovanja in samostojni projekt. Med odmevne samostojne projekte sodi »Zahvala Polju«. Turistično društvo z veliko podporo krajanov Starošinc in PGD Starošince organizira navedeno prireditev. Rdeča nit druženj je kuhanje »bobovega golaža«. Na prireditvi vzporedno  poteka prikaz kmečkih opravil na star način, brez strojne podpore, kot so ličkanje ali kožuhanje koruze,  pobiranje in prebiranje krompirja, ki ga na našem območju imenujemo »bob«, lušeje fižole in še kakšno opravili se bi našlo. Predstavijo se tudi mojstri starih obrti kot so pletarji, suhorobarji, lončarji in drugi. V kulturnem programu sodelujejo člani različnih kulturnih društev, ki se ukvarjajo z ljudskim izročilom. Ne smemo pozabiti najmlajših ustvarjalcev, otrok iz vrtcev Cirkovce in Kidričevo, ki ustvarjajo prisrčna jesensko obarvana darilca. Aktiv kmečkih žena in deklet Občine Kidričevo se na prireditvi predstavlja z različnimi dobrotami Dravskega polja.

Prireditev poteka pred lepo urejenim muzejem »Zbirka podeželja v Starošincah«, za katerega skrbi neumoren član TD Mihael Žitnik. Muzej smo vključili v turistično ponudbo našega območja, saj lahko v njem vidimo bogato tehniško dediščino naših prednikov.

Člani turističnega društva se zavedamo, da je pomembna naloga turizma povezovanje različnih društev. Tako že deset let uspešno sodelujem s Prosvetnim društvom Cirkovce, Osnovno šolo Cirkovce, Kulturnim društvom Lovrenc na Dravskem polju in tudi z ostalimi društvi v občini in izven nje.

Turistično društvo občine ima pomembno vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine določenega kraja. Turizem, kot povezovalna panoga med vsemi sektorji dejavnosti, lahko odigra pomembno vlogo pri gospodarskem in družbenem razvoju občine. Teh dejstev se v društvo zavedamo, zato nam ni vseeno kako in kaj se bo s TD Občine Kidričevo dogajalo v naslednjih letih.

Turistično društvo Občine Kidričevo

Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

Davčna številka
68054807

Matična
1369873000

X